sacredwales.org.uk
St Illtyd, Llantwit Major
Denomination: Anglican Address: Llantwit Major, Glamorgan Listing: Grade I Known as the Westminster Abbey of Wales, St Illtyd's is one of the oldest Christian sites in the UK. It is on the site of the oldest college, Cor Twedws, founded in the fourth century. St Ittyd, or Illtud, came here around 500AD. The church features spectacular medieval wall paintings, a carved 'Jesse niche', medieval reredos, and a wonderful fifteenth century oak roof. It is an amalgamation of two buildings - the thirteenth century monastery, and a Norman parish church. Disgrifiad: Enw: Sant Illtyd, Llanilltud Fawr Enwad: Anglicanaidd Lleoliad: Llanilltud Fawr, Morgannwg Rhestru: Gradd I Mae Sant Illtyd, neu, fel y'i gelwir, Abaty Westminster yng Nghymru, yn un o'r safleoedd Cristnogol hynaf yn y DU. Mae ar safle'r coleg hynaf, Cor Twedws, a sefydlwyd yn y bedwaredd ganrif. Daeth Sant Ittyd, neu Illtud, yma tua 500OC. Mae'r eglwys yn cynnwys paentiadau wal canoloesol ysblennydd, 'cilfach Jesse' wedi ei cherfio, reredos canoloesol a tho derw gwych o'r bymthegfed ganrif. Mae'n gyfuniad o ddau adeilad - y fynachlog o'r drydedd ganrif ar ddeg, ac eglwys y plwyf Normanaidd.