sacredwales.org.uk
St Melangell, Pennant Melangell
Denomination: Anglican Address: Pennant Melangell, Powys Listing: Grade I There has been a Christian site here for over 1200 years. Melangell was a seventh century saint, who lived as a hermit here. She was given the valley by a Prince of Powys, and became Abbess of a small community. It has been a place of pilgrimage ever since. The earliest church is twelfth century, a simple Norman church. The finest treasure is the shrine of St Melangell, stones carved with Celtic and Romanesque motifs. Dismantled after the Reformation, it was restored in the 1990s. Disgrifiad: Enw: Santes Melangell, Pennant Melangell Enwad: Anglicanaidd Lleoliad: Llangynog, Llangynog Rhestru: Gradd I Mae safle i Gristnogion wedi bod yma ers dros 1200 o flynyddoedd. Santes o'r seithfed ganrif oedd Melangell, a oedd yn byw fel meudwy yma. Cafodd y dyffryn yn rhodd gan Dywysog Powys, a daeth yn Abades ar gymuned fach. Mae wedi bod yn fan i bererinion ers hynny. Mae'r eglwys gynharaf yn tarddu o'r ddeuddegfed ganrif, ac mae'n eglwys Normanaidd syml. Y trysor mwyaf cain yw cysegr Santes Melangell, cerrig wedi eu cerfio â motiffau Celtaidd a Romanésg. Cafodd ei dymchwel ar ôl y Diwygiad, a'i hadfer yn y 1990au.