sacredwales.org.uk
St Winefride, Holywell
Denomination: Roman Catholic Address: Holywell, Flintshire Listing: Grade I According to legend, a well sprang up in the seventh century at the spot where Caradog cut off Winefride's head - she came back to life and lived as a nun for two decades. Her well is said to be the oldest continual pilgrimage site in Britain. The shrine building is a sixteenth century Perpendicular Gothic building, a Scheduled Ancient Monument. The Catholic parish of St Winefride cares for the shrine, relics, and holy well. Disgrifiad: Enw: Santes Gwenffrewi, Treffynnon Enwad: Yr Eglwys Gatholig Lleoliad: Treffynnon, Sir y Fflint Rhestru: Gradd I Yn ôl y chwedl, tarddodd ffynnon yn y seithfed ganrif yn y man lle y torrodd Caradog ben Gwenffrewi - daeth yn ôl yn fyw a byw fel lleian am ddau ddegawd. Dywedir mai ei ffynnon hi yw'r safle hynaf parhaus i bererinion ym Mhrydain. Mae'r cysegrfan yn adeilad Gothig Unionsyth o'r chweched ganrif, ac yn Heneb Gofrestredig. Mae plwyf Catholig Santes Gwenffrewi yn gofalu am y cysegr, y creiriau a'r ffynnon gysegredig.