sacredwales.org.uk
Conway Road Methodist Church, Cardiff
Denomination: Methodist Address: Cardiff, Glamorgan Listing: Grade II* This Victorian Methodist church is a striking building, with a full gallery and organ. It is the largest Methodist church still in use in Cardiff. It retains its strong architectural character from its conception in 1869. Built in two phases, the transepts and apse were added as the congregation grew, as shown in the different colours of the window dressings. Disgrifiad: Enw: Eglwys Fethodistaidd Heol Conway Enwad: Methodistaidd Lleoliad: Caerdydd, Morgannwg Rhestru: Gradd II* Mae'r Eglwys Fethodistaidd hon o oes Fictoria yn adeilad trawiadol, gydag oriel lawn ac organ. Hon yw'r eglwys Fethodistaidd fwyaf sy'n dal i gael ei defnyddio yng Nghaerdydd. Ers ei sefydlu yn 1869 mae ei chymeriad pensaernïol cryf i'w weld o hyd. Fe'i hadeiladwyd mewn dau gam, ac ychwanegwyd yr aleau croes a'r gromfan wrth i'r gynulleidfa gynyddu, fel y dangosir gan liwiau gwahanol addurniadau'r ffenestri. Picture credit Creative Commons: cc-by-sa/2.0 - © Jaggery - geograph.org.uk/p/3059181