sacredwales.org.uk
Our Lady Star of the Sea, Amlwch
Denomination: Roman Catholic Address: Amlwch, Anglesey Listing: Grade II* The Twentieth Century Society called this 1930s church 'a rare and unique church'; it is listed for its 'highly unusual and experimental design'. Italian architect Giuseppe Rinvolucri used reinforced concrete to create the shape of an upturned boat, reflecting Amlwch's maritime heritage. Disgrifiad: Enw: Eglwys Gatholig Mair Seren y Môr, Amlwch Enwad: Eglwys Gatholig Lleoliad: Amlwch, Ynys Môn Rhestru: Gradd II* Galwyd yr eglwys hon o'r 1930au yn eglwys brin ac unigryw gan Gymdeithas yr Ugeinfed Ganrif; fe'i rhestrir am ei dyluniad hynod anarferol ac arbrofol. Defnyddiodd y pensaer Eidalaidd Guiseppe Rinvolucri goncrit dur i greu siâp cwch â'i wyneb i waered, gan adlewyrchu treftadaeth forol Amlwch.