sacredwales.org.uk
St Hywyn, Aberdaron
Denomination: Anglican Address: Aberdaron, Gwynedd Listing: Grade I The earliest wooden church was founded on this site in the fifth century, on a cliff overlooking the sea. The current stone church is thought to have been built in the twelfth century by a king of Gywnedd. The best architectural feature is the fascinating Norman West door, and against a wall are the gravestones of two early priests. Disgrifiad: Enw: Eglwys Hywyn Sant, Aberdaron Enwad: Anglicanaidd Lleoliad: Aberdaron, Gwynedd Rhestru: Gradd I Sefydlwyd yr eglwys bren gynharaf ar y safle hwn yn y bumed ganrif, ar glogwyn yn edrych allan i'r môr. Credir i'r eglwys garreg bresennol gael ei hadeiladu yn y ddeuddegfed ganrif gan un o frenhinoedd Gwynedd. Y nodwedd bensaernïol orau yw'r drws Gorllewinol Normanaidd hynod ddiddorol, ac yn erbyn y wal gellir gweld cerrig beddau dau o'r offeiriaid cynnar.