s4c.cymru
Rhestr Fer Gôl y Mis: Hydref 2019
Dyma restr fer Gôl y Mis Hydref 2019 Sgorio. Owain Tudur Jones fydd yn dewis yr enillydd ar Sgorio nos Lun, 11 Tachwedd.