s4c.cymru
Rhestr Fer Gôl y Mis: Awst 2019
Dyma restr fer Gôl y Mis Awst 2019 Sgorio. Gwennan Harries fydd yn dewis yr enillydd ar Sgorio nos Lun, 9 Awst.