s4c.cymru
Mwy o Sgorio
Mei Emrys, y cerddor a cyn-chwaraewr rhyngwladol Cymru, Malcolm Allen fydd yn ymuno â Dylan Ebenezer ar soffa Mwy o Sgorio. Iwan Roberts, cyn ymosodwr Norwich fu’n sgwrsio hefo amddiffynwr presennol …