s4c.cymru
Cwpan y Byd i’r Digartref yn dod i Gaerdydd
500 o bêl-droedwyr o 48 o wledydd yn cystadlu yn y brifddinas dros yr wythnos nesaf.