s4c.cymru
Y Fflint v Y Bala yw gêm fyw Sgorio yn Nhrydedd Rownd Cwpan Cymru
Camerau Sgorio i ddarlledu gêm fyw o Gae-y-Castell am y tro cyntaf erioed yn nhrydedd rownd Cwpan Cymru 2018/19. Bydd enillwyr Cwpan Cymru 2017, Y Bala, yn teithio i gartref Y Fflint o Gynghrair …