s4c.cymru
Mwy o Sgorio
Bydd Dylan Ebenezer yn cael cwmni dau gyn-chwaraewr rhyngwladol ar y soffa, wrth i Iwan Roberts a Malcolm Allen ymuno am sgwrs i drafod y diweddaraf o’r byd pel-droed. Bydd cyfle i ddod i adnabod …