rymdenidag.se
Flytta förändringarna till folket
Vårt nervsystem är ytterst känsligt för förändringar. Minsta avvikelse från det normala noterar vi, vare sig det gäller ett annorlunda ljud under jakten på savannen eller ett slingrande i ögonvrån …