rpl.lt
Dėl drausminių nuobaudų skyrimo darbuotojams E.R., R.B., E.D., N.K. ir S.E.
Atsižvelgdamas į 2017 metų balandžio 6 d. neplaninio vidaus medicininio audito III bendro stebėjimo sveikatos priežiūros skyriuje ataskaitos išvadas, darbo drausmės pažeidimų tyrimo medžiagą ir vad…