rpl.lt
Dėl drausminės nuobaudos darbuotojui V.G.
Atsižvelgdamas į 2017 metų balandžio 6 d. neplaninio vidaus medicininio audito III bendro stebėjimo sveikatos priežiūros skyriuje ataskaitos išvadas, darbo drausmės pažeidimų tyrimo medžiagą ir vad…