rpl.lt
Medienos kuras (Kapotos medžio skiedros)
Detali pirkimo informacija Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinamą sudaryti sutartį: Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas: Ūkininkas Eugenijus Neniškis,. Numatoma bendra sutar…