rpl.lt
Ligoninės pastatų komplekso inžinierinių sistemų remonto ir plėtros darbai
Detali informacija Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Elpromas“, įmonės kod. 303267207. Numatoma bendra sutarties vertė: 118.362,20 Eur.