rpl.lt
Įsakymas dėl padėkos Liudmilai Virbalienei
2016 m. kgegužės 23 d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktoriaus pavaduotoja gydymui Nijolė Rupeikienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už gerą darbo parei…