rpl.lt
Įsakymas dėl padėkos Jurgitai Žemaitienei
2016 m. birželio 27 d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilg…