rpl.lt
Įsakymas dėl padėkos Viliui Erslovui
2015 m. rugpjūčio 20 d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už gerą darbo pareigų vykdymą ir ne…