rpl.lt
Įsakymas dėl padėkos Tatjanai Cibulinai
2015 m. rugsėjo 25 d. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 straipsniu, už gerą darbo pareigų vykdymą ir ilg…