rpl.lt
LGVS mokymo projektas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje
LGVS Mokymų projektas Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją Atsakingas už projektą: Vilius Erslovas, tel. (8-458) 21086, v.ers…