roussinoff.com
Dessy
Готови са вече 3 песни за Деси Добрева. "Дос" е една от тях... Огромно удоволствие е, да се сплита фолклорът ни с модерната музика, по правилен начин.