rosedanismanlik.com
موج رد درخواست اقامت توریستی ایرانیان بدون تمکن مالی در کشورترکیه کلید خورد و هزاران ایرانی که مشغول به کار غیرمجاز بودند در آستانۀ اخراج از این کشور قرار گرفتند - خدمات مشاوره رُز | Rose Consultancy Co.
خدمات مشاوره رز - راهنمای زندگی در استانبول - خدمات املاک، اقامت، تحصیل، ثبت شرکت و تجارت برای فارس و کرد زبانان