rokselana.com
Sveti Joakim i Ana: Poklonite nešto crveno, udelite siromašnima i klonite se svađa - Rokselanin kofer
Sveti pravednici Joakim i Ana su, prema hrišćanskoj i islamskoj tradiciji, bili roditelji device Marije,
Natasa Ilic