rokselana.com
Poljska božanstva su sejala smrt: Šta se desi kad se prenoći u polju ili kad se radi po najvećem suncu? - Rokselanin kofer
Naši preci Stari Sloveni su bili vredni poljoprivrednici. Od najvećeg značaja im je bilo da
Natasa Ilic