rokselana.com
Najveći od najvećih: I dalje mislim da nisi ovo zaslužio, Dušane! - Rokselanin kofer
“On nagnu pehar i ispi ostatak vina. Spusti ga na sto kraj sveće lojanice. Plamičak
Natasa Ilic