rokselana.com
Mala Stana i hajduk Veljko: Ljubav u senci borbe za slobodu - Rokselanin kofer
Imala je, kažu 15 godina. Sa oružjem, musava od blata i znoja, crvenih, punih usana
Natasa Ilic