rokselana.com
Krstovdan i Bogojavljenje: Prestaju nekršteni dani i otvara se nebo - Rokselanin kofer
Krstovdan je dan koji se slavi kao uspomena na prve hrišΔ‡ane. Sa njim prestaju nekršteni
Natasa Ilic