rokselana.com
Heroj zauvek: Vojvoda Putnik i dalje živi u sećanju svog naroda - Rokselanin kofer
“Tek sad shvatam koliko je neobičan i uman bio taj starac, bledog lica, uokvirenog prosedom
Natasa Ilic