rokselana.com
Au, što je škola zgodna: Nema ništa bez obrazovanja! - Rokselanin kofer
Od kad je civilizacije, ljudi su se obrazovali uglavnom pri hramovima i crkvama. Tako je
Natasa Ilic