rojikurd.net
فرانسه: به مترجمان افغانی که ویزای آنان رد شده ویزا نمی‌دهیم | HANA هانا
HANA هانا