rodarummet.org
Planekonomi
Mellan 2001 och 2003 fördes en debatt i Röda rummet om planekonomi som tog sin utgångspunkt i Paul Cockshott och Allin Cottrells bok Towards a new socialism (På svenska som Planhushållning och dire…