rodarummet.org
Marknadsdebatten
I nummer 1/99 skrev Tomas Widén en recension om Sten Ljunggrens bok Marknad och kapital – ett omaka par vilket gav upphov till en diskussion som sträckte sig över flera nummer. (Debatten tang…