rodarummet.org
Har Marx ekonomiska tankegångar fortfarande aktualitet? Michael Roberts har under senare år etablerat sig som en av de mer tongivande marxistiska ekonomerna inom den idag nära på utrotningshotade …