rodarummet.org
Ned med vapnen! – unionsupplösningens drama
(ur nr 3-4/15) För i år 110 år sedan hotade öppet krig mellan Sverige och Norge. Då norrmännen vill bryta unionen mellan de båda länderna och bli självständigt gav riksdagen krigsmakten fullmakt a…