rodarummet.org
DEBATT: Hur bör socialister förhålla sig till krigsmakten?
”Vi vet var vi hör hemma”, så uttryckte sig den dåvarande svenska överbefälhavaren, Torsten Gustafsson, redan 1981, underförstått att Nato var den naturliga partnern för det ändock alliansfria Sver…