rodarummet.org
PSYKIATRISK DIAGNOSTISERING PÅVERKAR HELA SAMHÄLLET
Med konkurrensen som den avgörande relationen mellan människor, måste ett nyliberalt system kunna förklara den allt större mängden förlorare. Tidigare hade kyrkan sitt syndaregister. Nutiden labore…