rodarummet.org
ADHD, LÄKEMEDELSINDUSTRIN OCH VÄNSTERNS UPPGIFTER
I sin artikel Opium åt folket – läkemedelsindustrin exploaterar samhällskrisens effekter på individen, i förra numret av Röda rummet, beskrev Lars Lundström ADHD-medicineringen som ”ett kemiskt exp…