rodarummet.org
Betala inte skulden! Vad kan det grekiska motståndet lära av det argentinska exemplet?
Under 1980-talet föll många av de latinamerikanska länderna ner i en djup skuldkris. Mest utsatt var Argentina, som framför allt under militärdiktaturen 1976-83 drog på sig en enorm betalningsbörda…