rodarummet.org
Och vad i hela friden är Intersektionalitet?
Ur nr 3-4 2011 I en tid när moderaterna kallar sig det nya arbetarpartiet och bilden av en växande medelklass dominerar medielandskapet kan klass tyckas vara vår viktigaste utgångspunkt. Att dechif…