rodarummet.org
Replik: Vilken roll spelar biologin egentligen?
Är människan egoist ”av naturen”? Vad säger oss de nya biologiska rönen? I Röda rummet 1/2010 gav Erik Svensson och Pia Gustafsson sin syn på hur man som socialist kan se på biologisk forskning kon…