rodarummet.org
Från modernistisk poet till ämbetsman – den stillsamme socialisten Ragnar Thoursie
Med sitt författarskap blev den i somras avlidne Ragnar Thoursie något av den sociala välfärdsstatens avläsare under tre tidsperioder. Han slog igenom som diktare med politisk tendens 1952 när välf…