rodarummet.org
Psykiatri som kolonialism
Vi lever i en tid när den etablerade psykiatrin, som åter blivit mer biologiskt orienterad, tycks mer orubbad i sin tilltro till diagnosen än någonsin, menar Maria Sundvall. Hon har läst en nyutkom…