rodarummet.org
Från Lenin till Jeltsin
David Mandel, Från Lenin till Jeltsin (RR 2 / 99)