rodarummet.org
Röda rummet 3 / 2005: Inhägnade drömmar
När vi för det här numret scannade in en text ur antologin Copy Me skrev scannern meningen ”Skivindustrin, filmindustrin och mjukvaruindustrin $nyftar och snörvlar alla i högan sky när deras produk…