rodarummet.org
Röda rummet 1 / 2005: Onda handlingar
Finns det egentligen någon sanning? Över en morgontrött fika mitt i stressen med att sammanställa detta tidskriftsnummer utbryter en filosofiskt anstruken ordväxling i redaktionsgruppen. Korrekturl…