roadstar.rs
Smestaj na Zlatiboru u apartmanima
Ako uporedimo Zlatibor pre nekih 25 godina i sada tazlika je ogromna. Tada je to bila planina u Ĩijem centru je bilo jezero, hotel Palisad, Rujno i nekoliko kioska. Beskrajno duge šetnje, livade, Z…