roadstar.rs
Kace i rezervoari
Dobro već poznat proizvod koji je nastao u Osečini su kace i rezervoari od plastike. Kace i rezervoari Osečina se proizvode već više od 30 godina. Takav proizvod ne samo da opstaje na tržištu već s…