ritaleser.com
Olav Ottersen
Olav Ottersen, født 1929 – død 2006, var en norsk forfatter, oversetter og redaktør. Han begynte sin yrkeskarriere som sjømann, før han ble kolonihandler. Han ble ansatt som redaksjonssekretæ…